Utställning om flyktingar

Kultur

Utställning om flyktingar

Hösten 2015 kom
tusentals flyktingar till Sverige.
Ahmed Ez var en.
Han flydde från kriget i Syrien.

– Jag glömmer aldrig,
säger han.

Tillsammans med sin familj
flydde Ahmed Ez genom Europa.
Han säger att flykten var svår.

– Det fanns många gånger
då vi var rädda.
När du flyr från ett krig
är en trygg plats
det enda du vill ha,
säger Ahmed Ez.

2015 sökte 163 tusen människor asyl i Sverige.
Det var fler än någonsin tidigare.
114 tusen av dessa kom
mellan september och december.

De kom ofta till tågstationerna
i de stora städerna Stockholm,
Göteborg eller Malmö.

Nu ordnar organisationen
Sverige för UNHRC
en utställning med foton
på Stockholms centralstation.

Den ska få oss att minnas
flyktingkrisen.
Den visas den här veckan men
finns kvar på internet en längre tid.

Här kan du se utställningen i din dator.

8 SIDOR

Foton: Sverige för UNHCR/Pieter ten Hoopen


1 september 2020