Omröstningar i kommuner

Ska det bli mer vindkraft
i Sorsele?
Ska kommunen bygga
en simhall på Tjörn?

Det är två frågor
som människorna
i Sorsele och Tjörn
har fått rösta om.

Ibland låter kommunerna
folk rösta om olika frågor.
Det kallas kommunala
folkomröstningar.
Sedan 1980 har det varit
fler än hundra sådana
omröstningar i Sverige.

Det finns flera sätt att ordna
kommunala folkomröstningar.

Politikerna i kommunen
kan bestämma att folket
ska få rösta. Det kan gälla
en särskilt viktig fråga.
Eller så kan det handla om något
som politikerna har extra svårt
att komma överens om.

Men vem som helst
som bor i kommunen
kan föreslå att det
ska bli en folkomröstning.

En omröstning kan handla
om vad som helst.

Om tio procent av dem
som får rösta i kommunen
vill ha en folkomröstning
är det stor chans att det blir så.
Lagen säger att politikerna
i kommunen måste
prata om saken då.
För att stoppa en folkomröstning
måste två tredjedelar
av politikerna säga nej.

Om det är tio tusen människor
som får rösta i kommunen,
så räcker det att samla ihop
tusen namn för att tvinga
politikerna att rösta om saken.

Läs mer: