Alla Väljare

Mamma med barnvagn.

Socialdemokraterna vill att föräldrar ska dela på ledigheten när de får barn. Foto: Pontus Lundahl / SCANPIX

Lediga föräldrar en viktig fråga

Föräldrar i Sverige har rätt
att vara hemma från jobbet
i mer än ett år efter att
barnet fötts.
Det kallas föräldraledighet.
Två månader av den tiden
får bara papporna vara
hemma med barnen.
Men det är ändå oftast
mammor som stannar
hemma från jobbet.
Mammorna är lediga
mer än hälften av tiden
och papporna mindre
än hälften av tiden.

I partiet
Socialdemokraterna
vill många ändra
på det.
I helgen ska
Socialdemokraterna
ha partimöte i Västerås.
Där ska de prata om
föräldraledighet.
Socialdemokraterna i
Göteborg och flera andra
kommuner vill att föräldrar
ska dela lika på
föräldraledigheten.

Det betyder att föräldrarna
skulle vara hemma i åtta
månader var med barnen.
Många socialdemokrater
tycker att delad ledighet
skulle ge kvinnor
högre löner.
I dag får kvinnor ofta lägre
löner än män.
Det beror bland annat
på att cheferna tror att
kvinnorna kommer att
vara hemma mer från
jobbet när de får barn.


27 maj 2015

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?