Alla Väljare

Varför berättar ni inte när utlänningar gör brott?

Alla Väljare har fått mejl från läsaren
Gudrun. Så här skriver hon:

– Varför ska det mörkas så mycket
när utlänningar gör brott?
Våldtäkterna har ökat med 1800 procent.
Tycker ni att det ska få fortsätta så?

Alla Väljare har frågat politikerna.
Så här svarar de:

Miljöpartiet

Hej Gudrun!
Det du skriver stämmer inte.
Men tyvärr finns det sajter på
internet som sprider rasistisk
information som inte är sann.
Det här är en sådan osann
information.

Liberalerna

Organisationen Brottsförebyggande
rådet säger att sexbrotten har ökat
litegrann. Men absolut inte med
1800 procent.
Då och då gör svenska myndigheter
och andra forskare undersökningar
som jämför brott mellan
de som är födda i Sverige
och de som inte är födda i Sverige.
Det stämmer alltså inte att
brott mörkas.

Socialdemokraterna

Ingen ska behöva bli utsatt
för våldtäkt!
De anmälda våldtäkterna
har ökat med 56 procent
mellan åren 2005 och 2014.
Det visar undersökningar
för de här åren.
Brottsförebyggande rådet
säger att det här inte beror
på att våldtäkterna har blivit fler.
Det beror på flera andra saker.
Lagen om våldtäkt har ändrats
under de här åren
och vi har blivit bättre på
att anmäla våldtäkter till poliserna.

Det finns andra undersökningar
där man ringt till människor i Sverige
och frågat om våldtäkter.
De undersökningarna visar
att våldtäkterna inte blivit fler.

Vi håller inte med om
det du skriver.

Moderaterna

Våldet mot kvinnor blir värre
och allt yngre kvinnor blir utsatta.
Varje människa ska ha rätt till sin egen kropp.
Det är viktigt.
Vi måste kunna lita på att poliserna
gör allt vad de kan för att stoppa brotten.
Poliserna får aldrig ta hänsyn
till vem som har gjort brottet,
utan rapportera om alla brott på samma sätt.

Sverigedemokraterna

Vi tycker att det är mycket allvarligt
med alla våldtäkter som anmäls i Sverige.
För att stoppa brotten vill vi
att straffen ska bli hårdare.
Vi vill också att det ska bli tryggare
på de platser där det är stor risk
att råka ut för brott.

Vänsterpartiet

De siffrorna stämmer inte. Enligt
organisationen Brottsförebyggande rådet
så har det inte blivit fler våldtäkter
de senaste åren.
Vi håller inte heller med dig om
att det mörkas när invandrade personer
gör brott.
Det stämmer inte heller att
människor från andra länder
gör fler brott än personer som är
födda i Sverige.

Centerpartiet

Det är enskilda personer
som gör brott,
inte grupper av människor.
Och det är brotten som ska bekämpas.
Centerpartiet tycker att
de som gör våldtäkter
ska få hårdare straff.

Kristdemokraterna har inte svarat på frågan.


4 augusti 2016

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?