Alla Väljare

Födda utomlands röstar mindre

Personer som är födda i Sverige
röstar oftare än personer
som är födda i andra länder.
Det visar en ny undersökning
från forskare på Malmö högskola.

I det senaste valet
röstade nära 90 procent
av dem som är födda i Sverige.
Bland dem som var födda
utanför Sverige röstade
bara 75 procent.

Det är också stora skillnader
bland dem som är födda utomlands.
Personer som är födda i länder
utanför Norden röstar minst.

Forskarna varnar för att
demokratin blir sämre
om stora grupper inte röstar.

– Vid valet 2018 borde
alla partier satsa på
att få med nya svenskar.
Både att gå och rösta
och vara med i partierna.
Det är väldigt viktigt
för demokratin,
skriver forskarna
i Dagens Nyheter.


6 september 2017