Alla Väljare

Sex män måste lämna Sverige

I våras tog poliserna
fast sex män i Sverige.
De är muslimer
och kommer från andra länder.
Tre av männen är imamer,
ledare inom islam.
Poliserna säger att männen
är en fara för Sverige.

Regeringen håller med poliserna.
De säger att männen är en fara.
Därför ska männen bli tvingade
att lämna Sverige.

Men det är inte säkert
att männen kan åka tillbaka
till länderna som de kom ifrån.
Det kan vara farligt för männen där.
Sverige får inte skicka folk
till länder där det är farligt för dem.

Därför kan det bli så
att männen blir kvar i Sverige.

8 SIDOR/TT


31 oktober 2019