Alla Väljare

Sex farliga män släpptes fria

Poliserna och regeringen
vill att sex män ska skickas
ut ur Sverige.

Männen har varit inlåsta.
De är muslimer
och kommer från andra länder.
Regeringen säger att männen
vill ha en extrem islam
och att männen är en fara för Sverige.

Men det går inte att
skicka ut männen.
Det säger lagen.
Sverige får inte skicka folk
till länder där det kan vara
farligt för dem.
Därför är männen kvar i Sverige.
De har blivit släppta och är fria.

Ulf Kristersson i Moderaterna
är kritisk mot regeringen.
Kristersson tycker att männen
ska fortsätta vara inlåsta.

Nu säger regeringen
att de vill ändra lagen.

8 SIDOR/TT


4 november 2019