Alla Väljare

En skena löper i asfalten. I horisonten syns en lastbil. Vid sidan av vägen är skogen höstfärgad.

En skena i marken som ger el till bilar. Foto: TT

Sverige ska få elvägar

Trafiken med bilar, båtar och flyg
släpper ut gaser
som är dåliga för klimatet.

Sverige har bestämt
att utsläppen ska minska
med 70 procent
till år 2030.

Ett sätt att minska utsläppen
är att använda mer el
för att köra bilar.

Det finns redan två platser
med elväg i Sverige.
I Sandviken finns en elväg
med ledningar ovanför vägen
som ger el till bilar.
Vid Arlanda nära Stockholm
finns en väg där bilar får el
genom en skena i marken.

Ministern Tomas Eneroth
säger att det går bra
att köra med el.
Regeringen har bestämt
att en grupp
ska börja jobba mer med det.

Regeringen vill att båtar,
flyg och bilar
ska kunna köra med el.

Regeringen vill
att det ska finnas tre hundra mil
elvägar till år 2035.

MARIE HILLBLOM OCH TT


16 oktober 2020