Vad du röstar på är hemligt

Valen i Sverige är hemliga.
Du som röstar ska kunna lita på
att ingen annan kan ta reda på
hur du har röstat.
Inte ens när en människa har dött
går det att ta reda på
hur hon eller han röstade.
Hemliga val är viktigt
för att demokratin ska fungera.

I en demokrati måste folket
kunna lita på att ingen politiker
tar reda på hur de har röstat.
I länder där det inte är demokrati
är det inte säkert
att valen är hemliga.
Där kan de som
inte röstar på ledaren
riskera att bli straffade.
I sådana länder
vågar inte alla människor
rösta som de vill.

Helt hemliga är vi inte heller
i Sverige när vi röstar.
Vi måste tala om vilka vi är.
Annars kan människor
rösta många gånger.
Den som tar emot rösten
skriver upp på en lista
att just du har röstat.

Efter valet går det att ta reda på
vilka människor som röstade
och vilka som lät bli.
Det står på en lista
som vem som helst kan få läsa.

Det är alltså inte hemligt
vilka som röstar.
Men vad vi röstar på är hemligt.
Dina röster ligger i kuvert
som är igenklistrade.

Läs mer: