Lyssna på alla dagens nyheter
Utrikes

Storstrejk bland kommunanställda i Norge

Sjutton tusen kommunanställda
strejkar i Norge. Förskollärare,
lärare och sjukhuspersonal är med och strejkar.
De är missnöjda med sina löner.
Genom att vägra arbeta vill de
tvinga arbetsgivarna att höja lönerna.

Strejken började på
fredagsmorgonen.


2010 - 05 - 28