Lyssna på alla dagens nyheter
Utrikes

Burma släpper fler fångar

Det senaste åren har landet Burma
blivit friare och mer demokratiskt.
Ledarna har tillåtit fler politiska partier
i landet. De har också släppt många
politiska fångar ur landets fängelser.

Nu har ledarna bestämt att 450 fångar till
ska släppas ur landets fängelser.

8 SIDOR/TT


2012 - 11 - 15