Lyssna på alla dagens nyheter
Utrikes

Miljoner barn tvingas arbeta

Barn ska inte arbeta utan gå i skolan.
Det står i Förenta Nationernas
regler för mänskliga rättigheter.
Men reglerna följs inte av alla länder.
Många barn i fattiga länder
måste fortfarande arbeta.
168 miljoner barn i världen
tvingas arbeta.
Det visar nya siffror från
FN-gruppen ILO.
Flest barnarbetare finns i länder
i Asien och Afrika.

Men det blir bättre.
Antalet barn som tvingas
jobba har minskat mycket
de senaste åren.
Sedan år 2000 har de minskat
med en tredjedel.


2014 - 05 - 20