Alla Väljare

En man bäddar sin säng på ett hem för flyktingar i norra Sverige.

En man på ett hem för människor som flytt till Sverige. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vad är planen för flyktingar?

Alla Väljare fick en fråga
om människor på flykt.

– Vad är partiernas planer
för flyktingarna i år
och nästa år?

Här kan du läsa vad
partierna svarar:

Socialdemokraterna

Vi vill kunna ta emot
människor som flyr från
krig eller blir förföljda.
Men vi kan inte ta emot
hur många som helst
på ett bra sätt.

Hösten 2015 ville 163 tusen
personer fly till i Sverige.
Då var vi tvungna att försöka
få färre att fly till Sverige.
Vi ville att andra EU-länder
skulle ta emot dem i stället.

När du kommer till Sverige
och kan ett yrke där
Sverige saknar folk så ska det
gå snabbt att få extra
utbildning och arbete.
Flyktingar ska kunna lära sig
svenska från första dagen
i Sverige.


Moderaterna

Vi har tagit emot väldigt
många flyktingar.
För att Sverige ska fungera bra
behöver vi ha ett stopp för
invandring den närmaste tiden.
De som får stanna i Sverige
ska bara få stanna en tid.
Folk som kommer hit måste
kunna klara sig själva
och även betala för sina familjer.

Den som inte får stanna
måste så fort som möjligt
åka tillbaka till sitt hemland.

Vi vill att det ska bli
svårare att bli svensk
medborgare.

Vi vill samarbeta mer med
våra grannländer och med
EU-länderna för att få
gemensamma regler
om att ta emot flyktingar.

Sverigedemokraterna

Vi tycker att Sverige har tagit
emot alldeles för många flyktingar.
Det gör att vi inte kan hjälpa
dem som kommer hit
att komma in i samhället.

Vi tycker att Sverige bara ska
ta emot flyktingar som
Förenta Nationerna, FN, väljer ut.
Vi vill ge mer pengar
till FNs läger för flyktingar.

Miljöpartiet

Vi tycker att Sverige
har ett ansvar att hjälpa
människor på flykt.

Vi vill ge mer pengar
till kommunerna så att
de kan ta hand om flyktingar
på ett bra sätt.

Hela samhället måste bli bättre
på att få med nya personer.
De ska kunna få jobba
med det som de är utbildade till.

 

Centerpartiet

Vi försöker göra det bättre
för personer som kommer
till Sverige.
De ska tas emot på ett
bra sätt och slippa
vänta länge.

De som har flytt från
krig eller våld ska
få lov att stanna.
Och de ska kunna få jobb
så fort som möjligt.

Undervisningen i svenska
behöver bli bättre och det
behövs fler bostäder.
Det är viktigt att alla
kommer in i samhället,
får jobb och kan leva
på en lön.

Vänsterpartiet

Att kunna flytta till Sverige
ska vara självklart.
Människor på flykt ska kunna
hitta ett skydd här.

Mänskliga rättigheter
är det viktigaste som finns.
Vi i den rika delen av världen
måste ta ansvar och hjälpa
dem som behöver skydd.

Vårt mål är att både Sverige
och EU ska ha en välkomnande
politik för flyktingar.
Alla ska kunna att söka
skydd från förföljelse
och förtryck.

Liberalerna

Vi vill ändra reglerna
för flyktingar.
Vi tycker att regeringens
tillfälliga regler är för hårda
mot människor.
Det är fel att det blivit svårare
för familjer som flytt
att förenas i Sverige.

för familjer att träffas igen.
Det är också fel att många
personer nu bara får stanna
en kort tid i Sverige.

Människor mår dåligt när de
får vänta länge på besked.
Det är regeringens fel
att det blivit så, eftersom de
bestämt om nya och
krångliga regler.
Då tar det längre tid att
undersöka om människor
ska få stanna eller inte.

Kristdemokraterna

Sverige ska ge skydd
till människor som flyr
från förföljelse och krig.
Men för att vi ska klara
att ta emot människor
på ett bra sätt måste
dessa personer
komma in i samhället.

Det handlar om att lära sig
svenska, lära sig hur samhället
fungerar och få ett jobb
som gör att de kan klara
sin ekonomi.


25 april 2018

Fler liknande artiklar

Den här artikeln går inte att kommentera.

Det här är en gammal artikel. Därför går det inte att skriva några kommentarer.