Alla Väljare

Bilar på en väg nära Stockholm

Bilar på en väg nära Stockholm. Foto: A Wiklund/TT

Hur ska ni hjälpa klimatet?

Alla Väljare fick en fråga
från vår läsare Liv.
Hon undrar vad politikerna
vill göra för klimatet.

– Hur ska ni få stopp
på ändringarna av klimatet
i världen?

Fem av de åtta partierna
i riksdagen svarade.

Sverigedemokraterna

Alla länder måste arbeta
tillsammans.
Vi behöver också
hitta på bättre maskiner
som inte behöver
så mycket energi.

Vissa länder har mer
utsläpp än andra.
De länderna måste minska
sina utsläpp mer.

I Sverige har vi kärnkraft
som inte släpper ut
koldioxid.
Därför vill vi ha kvar kärnkraften.

Centerpartiet

Vi vill att Europa ska minska
sina utsläpp av farliga gaser mer
än vad EU har lovat hittills.

Vi vill att företag
ska betala mer för sina utsläpp.

Vi vill tvinga företag
som gör bilar att minska
bilarnas utsläpp.
Också flygen och båtarna
behöver bli bättre på att
minska sina utsläpp.
Då behövs det mer forskning
om miljövänligt bränsle.

Vi måste samarbete
mer i Europa.
Sverige kan till exempel
hjälpa andra länder
att ordna energi
som inte är dålig
för klimatet.

Vänsterpartiet

Sverige och alla andra länder
i världen måste hjälpas åt
att minska utsläppen.
Vi tycker att Sverige
ska vara bland de bästa
på att göra det.

Vårt mål är att sluta helt
med olja och kol
senast år 2040.
Då behöver vi satsa mer
på miljövänlig energi,
hus som behöver
lite energi och bussar
och tåg som inte släpper ut
så mycket dåliga gaser.

För oss hänger politiken
för klimatet ihop med
en politik för rättvisa.
Rika länder har störst
ansvar för utsläppen.
Därför måste de göra
stora förändringar.
Men de måste också
hjälpa fattiga länder
att minska sina utsläpp.

Kristdemokraterna

Flygplanen släpper ut allt mer
gaser som är dåliga för klimatet.
Vi vill att flygen tvingas
att blanda sitt vanliga bränsle
med bränsle som inte är
dålig för klimatet.
Vi vill också satsa på forskning
på bättre bränsle för flygen.

Vi måste alla ta ansvar för
våra utsläpp och för miljön.
Företagen behöver också
tillverka varor på ett bättre
sätt och återvinna mer.

När det handlar om
att värma upp hus och göra el
vill vi att Sverige helt slutar
med kol och olja.
Därför behöver vi fortsätta
med kärnkraft i Sverige en tid.

Vi ska samtidigt göra mer el
på andra sätt som inte
är dåliga för klimatet,
till exempel el som
kommer från växter.

EU borde sluta ge bidrag
till företag som säljer kol
och olja och sluta köpa
gas som inte är bra för
klimatet.

Vi vill också att Sverige försöker påverka
andra länder att minska sina utsläpp.

Liberalerna

Ändringarna i klimatet är Sveriges,
Europas och världens största
problem. Vi måste stoppa detta nu.
Liberalerna vill att EU
ska jobba hårt för
att stoppa de utsläpp
som är farliga för klimatet.

EU borde ha en skatt på
att släppa ut koldioxid.
EU borde också börja
med en avgift på plast
som inte kan återvinnas.

Vi vill också ha en skatt
på det dåliga bränsle
som i dag används till flygen.

——————————————
Partiernas svar kommer
i storleksordning.
Det största partiet
i riksdagen först
och det minsta sist.
Socialdemokraterna,
Moderaterna och Miljöpartiet
har inte svarat på frågan.

 

 


19 mars 2019

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?