Alla Väljare

Ett barn ska få vaccin. Foto: Heiko Junge/Scanpix/TT

Ska barn få vaccin?

Alla Väljares läsare
Anna-Lena har en fråga
om vaccin.

En del föräldrar vill inte
ge vaccin till sina barn.
De tror att det kan vara
dåligt för barnets hälsa,
trots att forskningen visar
att det är bra.

Vad tycker partierna om
vaccin?

Här kan du läsa vad
sex partier har svarat.

Socialdemokraterna

Vi tycker att det är mycket
bra att barn får vaccin
mot sjukdomar som
mässling och polio.

Alla barn i Sverige får
chansen att ta vaccin
och det är bra politik.

De som är emot vaccin
tror på rykten som inte
är sanna.
Det bästa är att berätta
för dem om hur viktigt
det är med vaccin.

Moderaterna

Att vaccinera barn är
mycket viktigt för att
stoppa farliga sjukdomar.

Föräldrar ska få bra
information om hur
vaccination går till,
vilket skydd vaccination
ger och att det är viktigt.

Sverigedemokraterna

Vi tycker det är bra att
Sverige ger vaccin till barn.
Det är också viktigt att
sprida kunskap om
varför det är bra
att så många som möjligt
vaccinerar sig.

Centerpartiet

De allra flesta barn i Sverige
får vaccin.
Det beror på att vi har en
bra hälsovård för barn.

Vi tror att det bästa är
att ge mer information
om vaccin.
Det kan man göra genom
att vårdpersonal gör besök
hemma hos människor
som är emot vaccin.

Vänsterpartiet

De flesta barn är skyddade
mot till exempel mässling
och polio.
Det är väldigt viktigt
att många vaccinerar sig.
Då hindrar vi att allvarliga
sjukdomar sprids.

Det finns föräldrar som
inte låter barnen få vaccin.
Därför har det hänt
att barn fått mässling.
Det är inte bra.

Vi tycker att det är viktigt
att alla barn tar vaccin.
Vi vill att det blir mer information
om varför vaccin är bra.

Liberalerna

Vi tycker inte att någon
ska tvingas till vaccination.
Vården ska vara frivillig.
Men vi tycker samtidigt
att det är viktigt att så många
som möjligt tar vaccin.

Nyfödda och människor
med allergier
kan inte ta vissa vaccin.
För dem är det särskilt
viktigt att andra människor
har vaccin.

Vissa föräldrar vill inte
ge vaccin till sina barn.
De barnen borde inte
få gå på samma förskolor
som barn som behöver
skyddas mot smitta.


Miljöpartiet och Kristdemokraterna
har inte svarat på frågan.


24 maj 2019

Fler liknande artiklar