Alla Väljare

 • TINGSRƒTTEN

  Lagarna skyddar oss och gör det svårt att minska demokratin. Foto: TT

 • WEB_INRIKES

  Vi röstar på den som vi vill ska styra Sverige. Foto: TT

 • Tosca p Operataket.

  Folket bestämmer politiker i Sverige genom val. Foto: TT

Svårt att minska demokratin

Folket bestämmer i Sverige.
Det är vi som bor i Sverige
som väljer de som
ska styra över landet.

Om vi inte är nöjda med
politikerna kan vi stoppa dem.
Då kan vi välja andra politiker
i nästa val.
Det är det som är demokrati.

Men hur kan vi lita på
att demokratin fungerar?
Kan våra politiker
minska demokratin?

Nej, det ska inte gå.
Vi ska kunna stoppa dem.
Det finns särskilda lagar
som ska skydda demokratin.
Och det är svårt att ändra dem.
Det är meningen.

Det är grundlagarna
i Sverige som säger
hur demokratin ska fungera.

För att ändra en grundlag
måste politikerna i riksdagen
rösta två gånger.
Det måste vara ett val 
innan de röstar
den andra gången.
Det tar alltså flera år
innan det går att göra en ändring.

Folket ska kunna säga nej
till att ändra grundlagarna.
De ska få en chans
att välja andra politier.

Det finns fyra olika grundlagar.
I grundlagarna står hur
politikerna ska styra landet.
Där står att vi har frihet att säga
och skriva vad vi vill.

Tidningarna ska vara fria
och bestämma själva
vad de ska skriva om.
Samma sak gäller författare.

I grundlagen står bland annat
också att våra domstolar
ska vara fria.

Politikerna ska inte
bestämma över dem.
I grundlagen står också
att det är förbjudet
att döma någon till döden.

Politikerna i riksdagen
kan göra nya lagar.
Men de får inte göra några lagar
som inte passar med grundlagarna.

Grundlagarna kan också
bli ändrade för att
göra demokratin bättre.

Till exempel hade kungen
stor makt förr i tiden.
Det har han inte längre.
Det beror på att grundlagen
blev ändrad.

Vid ändringen 1974
blev kungen utan makt.
Nu väljer vi i stället politiker
som får bestämma.

BENGT FREDRIKSON/8 SIDOR


4 februari 2021

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

1 kommentar

 1. Anonym skriver:

  hoppas ta bort religionsfrihet också