Sverige

Sverige

Wallström fortsätter i EU-kommissionen

Det har tagit lång tid förregeringen och statsministerGöran Persson. De har inte kunnat bestämma sig förvilken svensk politiker som skavara med i Europeiska unioniens regering,EU-kommissionen.Ska socialdemokraten Margot Wallströmsitta kvar på sitt jobb?Ska någon annan svensk politikerfå det viktiga jobbet? Nu är det klart.Margot Wallström fortsätteratt sitta med i EU-regeringen.Göran Persson har bestämt sig.Många trodde att […]
Läs mer

Alla fyra rymmarna har gripits

Polisen har nu gripitalla fyra fångar somrymde från fängelset Hall i tisdags. På fredagsförmiddagen grepsTony Olsson i en lägenhetnära Grödinge söder om Stockholm.Han var den sista av rymmarnasom greps.Tony Olsson hade ett vapenmen han använde inte detmot poliserna. Alla fyra rymmarna har gripitsutan bråk. Två rymmare greps påonsdagen och på torsdag morgon.Senare på torsdagen grepsDaniel […]
Läs mer

Borgerliga partier kritiserar justitieministern

Justitieminister Tomas Bodströmär ansvarig för att farliga fångarrymde från fängelset Hall.Det säger flera borgerliga politiker.De tycker att justitieministermisslyckats med sin politik och bör sluta sitt jobb. – Bodströms politik har misslyckatstotalt och han bör avgå,säger Mats Odell från kristdemokraterna.Moderaternas Fredrik Reinfeldt ochcenterns Maud Olofsson tycker samma sak. Tomas Bodström säger att haninte tänker sluta som […]
Läs mer

Två av rymmarna fångades av polisen

Polisen grep på onsdagskvällenen av de fångar som rymdefrån fängelset Hallutanför Södertälje.Den som greps är Alfred Sansiviero.Han är dömd till elva års fängelseför rån och narkotikabrott.Han greps vid Grindsjön,några mil från fängelset.Polisen hittade honomi en skog. Lite senare grep polisen ytterligareen rymmare, Mahmoud Amaya.Han greps också i närheten av Grindsjön. Polisen hade på torsdagsmorgonenännu inte […]
Läs mer

Flicka dog när liften gick sönder

Ungdomar från flera länderär på läger i staden Kiruna.I går tisdag gjorde deen utflykt till fjällen i Abisko.Ungdomarna skulle åka upppå ett högt fjäll. I en korg i liften satt ennorsk 17-årig flicka ochen svensk 16-årig pojke.De hade lärt känna varandrapå lägret och blivit vänner. Plötsligt lossnade korgen framföroch kom emot dem med full fart.Flickan […]
Läs mer

Fler människor berättar om hatbrott

Homosexuella människorblir ofta illa behandlade.Det kallas för hatbrott.Män som älskar män ochkvinnor som älskar kvinnorblir förolämpade, slagnaeller förtalade.Det är samma sak för bisexuellamänniskor och transpersoner. Det visar en undersökning som enkriminalforskare vid Stockholms universitethar gjort.Forskaren Eva Tiby säger atthatbrotten har blivit dubbeltså många på åtta år.Tvåtusen människor har fåttsvara på frågor.De är alla homosexuella,bisexuella eller […]
Läs mer

Polismördaren flydde från fängelset

Fyra fångar har rymtfrån fängelset Halli närheten av Södertälje.Det hände på tisdagkvällen.Fångarna hade fått tag på vapen.De hotade personalen på fängelsetoch tvingade dem att öppnaalla låsta dörrar.Sedan flydde de fyra i en bil.Polisen vet ännu inte vartfångarna har tagit vägen. En av fångarna är Daniel Maiorana.Han anses vara en avlandets farligaste fångar.En annan av dem […]
Läs mer

Många fler anmäler barnmisshandel

Polisen får in allt fler anmälningarom att vuxna slår barn, berättarTV-nyheterna Rapport.Rapport har tittat på siffror frånBrottsförebyggande rådet. När det gäller barn i åldern 0-6 årkom det 260 anmälningar till polisenår 1988. Förra året kom det 1 200.För barn i åldern 7-14 år ökadeantalet anmälningar från 1 500till 6 400. Sedan 1979 är det ett […]
Läs mer

Nio av tio flyktingar måste lämna Sverige

Färre och färre nya flyktingarfår stanna i Sverige.År 2000 fick en av fyraflyktingar tillstånd att stannai Sverige. I år får en av tioflyktingar stanna här. Det visaren undersökning i tidningenDagens Nyheter. När politiker från EU-ländernapratar om flyktingar brukarsvenska politiker säga attSverige har en generös flyktingpolitik.De menar att Sverige vill ge skyddtill människor som blir dåligtbehandlade […]
Läs mer

Leijonborg vill slå ihop partier

Folkpartiets ledare Lars Leijonborgvill slå ihop några av deborgerliga partierna.Nu finns fyra borgerliga partier.Det är folkpartiet, centern, moderaternaoch kristdemokraterna. De borgerliga partierna har regeratSverige förut. Självklart vill de vinnanästa val 2006. Men då måstepartierna samarbeta bättre, sägerLars Leijonborg till Svenska Dagbladet. Kanske ska två eller fler partierslås ihop till ett, tycker Leijonborg.Men han vill inte […]
Läs mer

Sida 1657 av 1685