Världen

Världen

Folket i Kenya väljer president

Landet Kenya ska få en ny president.President Daniel arap Moihar lett landet i 24 år.Nu ska folket välja en ny ledare.Valet är i dag fredagen 27 december. Troligen blir Mwai Kibakilandets nya president.Val-undersökningarna visaratt de flesta kommer att rösta på honom.Kenyanerna kan rösta på två politiker. Den ena är Kibaki.Den andra är Jomo Kenyatta.Kenyatta […]

Läs mer

Bråken fortsätter i Venezuela

Många människor i landet Venezuelaär missnöjda med sin president.De vill att president Hugo Chavezska sluta.I helgen demonstreradefler än hundra tusen människormot Chavez.De krävde att presidenten ska sluta. Venezuela har fått stora problem.Många människor strejkar.De låter bli att arbeta föratt visa att de ogillar presidenten.Strejkerna har gjort att dethar blivit mindre mat i affärerna. President […]

Läs mer

EU får tio nya länder

Europa har förändrats.Om ett år kommer tio nya länder att bli med i Europeiska Unionen, EU. Nästan alla länder i Europa är då med i EU. De nya länderna är Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Det bestämde ledarna för EU-länderna vid sitt möte i Köpenhamn.Det blir första gången […]

Läs mer

Oljefartyg gick på grund

För en månad sedan sjönkoljefartyget Prestige utanför Spanien.Massor av olja läckte ut och förstörde stränderna.Fartyget läcker fortfarande olja. Folk har varit oroliga att en likadan olycka skulle kunna hända i Östersjön. Nu har ett oljefartyg kört på grund i hamnen i staden Klaipeda i Litauen.Fartyget skadades och fick stora hål. Men det verkar inte […]

Läs mer

Jorden blir varmare

Jorden blir bara varmare. Det är de flesta forskare säkra på.2002 kommer troligen att bli det näst varmaste året någonsin. Det senaste fem åren har det varit värmerekord tre gånger. Vi i Sverige kan tycka att det är skönt när vädret är varmare. Men i andra länder blir det stora problem. Det växer sämre […]

Läs mer

Olja fortsätter att läcka ut i havet

Det läcker fortfarande olja från fartyget Prestige.Varje dag läcker flera tusen liter olja ut i havet.Olyckan med Prestige kan bli en av de värsta olje-olyckor som har hänt. Det var tre veckor sedan fartyget Prestige sjönk utanför Spanien. Prestige var fullt lastad med olja.Fartyget var gammalt och mindre säkert än de oljefartyg som byggs […]

Läs mer

Irak har lämnat en vapenrapport till FN

Förenta Nationerna, FN,undersöker om det finnsfarliga och olagliga vapeni Irak.USA och flera andra ländermisstänker att Iraki hemlighet har olagliga vapen.Det kan vara kärnvapen ellerkemiska vapen som kandöda hundratusentals människor. Just nu finns FNs experteri Irak. De letar efter olagliga vapen.Irak har lovat att berätta alltom sina vapen.I helgen fick FN en rapportfrån Irak. Det […]

Läs mer

Ikeas varuhus i Nederländerna blev hotade

På onsdagen stängdemöbel-företaget Ikeasina varuhus i Nederländerna.Polisen har hittat bomber på tre Ikea-varuhusi landet.Ingen av dem har exploderati varuhusen. Polisens bomb-expertertog hand om bomberna.Men det hände en olycka. En av bomberna exploderadeoch skadade två bomb-experter.En av dem blev allvarligt skadad..Polisen vet inte vem somhar lagt ut bomberna.Experterna tror inte attdet är någon terror-grupp.Nu letar […]

Läs mer

EU vill förbjuda dåliga fartyg

Olje-fartyget Prestigesjönk utanför Spanien.Oljan som fanns ombordläckte ut i havet.Tusentals fåglar och fiskarhar dött av oljan.Stränderna i norraSpanien är förstörda avden kletiga oljan. Europeiska unionen, EU,vill stoppa sådana olyckor.EU har bestämt att förbjuda många farligaoch gamla fartyg. 66 farliga fartyg ska förbjudas i Europa.EU kommer att bestämmaandra saker för att stoppastora oljeolyckor på haven.Många […]

Läs mer

Brand på nattklubb i Venezuela

Natten till söndagen börjadedet att brinna på en nattklubb i Venezuelas huvudstad Caracas. Klubben var full av människor. Två hundra människor rusade mot utgången när de upptäcktebranden. Alla kämpade föratt komma fram. Men fyrtiosju människor dog av rökskador. Åtta människorfick allvarliga brännskador. Ingen vet ännu varför det börjadebrinna. Det kanske blev något fel på […]

Läs mer

Sida 1103 av 1105