Miljoner valsedlar sparas

Vid valet används många miljoner valsedlar.
Nästan sex miljoner människor
röstar när det är val till riksdagen.
De flesta röstar i tre val:
riksdagen, landstinget och kommunen.

När rösterna har räknats behövs inte
valsedlarna längre.
Men de kastas ändå inte.

Valsedlarna är viktiga också
när valet är klart.
Någon kanske senare misstänker
att det blivit fel vid räkningen
eller att någon har fuskat vid valet.
Då måste rösterna kunna räknas
en gång till.

Därför sparas alla valsedlar.
De sparas på länsstyrelsens kontor i fyra år.
Efter nästa val slängs de eller återvinns.

De valsedlar som inte använts
slängs direkt efter valet.
Till valet trycks fler än 600 miljoner valsedlar.
Det måste tryckas så många
för att det ska finnas gott om valsedlar
för alla partier i alla vallokaler.
Ingen får hindras att rösta på ett parti
bara för att valsedlarna tagit slut.
För säkerhets skull har valmyndigheten
tryckt fler miljoner valsedlar
utan något partinamn på.
På dem ska väljarna kunna skriva
ett namn på ett parti.

Läs mer om att rösta