Sätt kryss för din favorit

Partierna bestämmer vilka personer från deras parti som får ställa upp i valet.
De får sina namn på valsedeln.
De som partiet helst vill ha valda kommer på de första platserna.

Förr i tiden var det partierna som bestämde vilka politiker som skulle bli valda.
Så är det inte längre.
På valsedlarna finns idag en rutan framför varje namn.

Om det är någon politiker man vill ska bli vald kan man sätta ett kryss i rutan.
Då får den politikerna en så kallad personröst.

En politiker som får många personröster
kan bli vald även om han eller hon står långt ner på partiets valsedel.
Men för att kunna bli vald på personröster i riksdagsvalet måste man få
mer än åtta procent av sitt partis röster. I valet till kommunen och landstinget måste politikern få minst 5 procent av partiets röster.
Den som får flest personröster blir vald först.

Väljare som inte bryr sig om vilken av politikerna på listan som blir vald låter bli att sätta något kryss.

De senaste valen har flera politiker valts in i riksdagen före politiker som stod före dem på balsedeln, tack vare att de fått många personröster.