Sverige

Jordbävning utanför Sundsvall

På onsdagen var det
en jordbävning utanför
staden Sundsvall.
Det skakade i många hus.
Folk kände jordbävningen
i ett område på flera mil.

Men det var en ganska
liten jordbävning.
Inga hus rasade
och inga människor skadades.

I år har det varit tio sådana
jordbävningar i Sverige.

De flesta jordbävningarna
i Sverige beror på
att landet höjer sig.
Så har det varit ända sedan
den senaste istiden.

8 SIDOR


1 augusti 2019

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?