Sverige

Regeringen kan få bestämma om utvisning

Poliserna har tagit fast
sex personer i Sverige.
De misstänks hota
landets säkerhet.

Två av personerna är en imam
från Gävle och hans son.
Imamen ska bland annat
ha sagt till folk att stödja
terrorgruppen IS.

Migrationsverket har bestämt
att männen ska utvisas
till sina hemländer.
Det är bland annat Irak.
Men tre av männen har klagat
till Migrationsöverdomstolen.

Domstolen håller med
Migrationsverket om
att männen borde utvisas.

Nu kan det bli regeringen
som får bestämma om
männen ska utvisas.

Men det är inte säkert
att det går att utvisa dem.
Sverige utvisar inte människor
till länder som använder
tortyr och dödsstraff.
Det gör Irak.

8 SIDOR/TT


21 augusti 2019

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?