Sverige

En hand med plasthandske tar i små flaskor vaccin.

Vaccinet mot viruset corona får vi i två sprutor med några veckors mellanrum. Foto: TT

Äldre får brev om vaccinet

Många äldre personer i Sverige
tycker att de har fått
för lite information
om vaccinet mot viruset corona.

Nu har organisationen SKR,
Sveriges kommuner och regioner,
lovat att ändra på det.
SKR ska skicka ett vanligt brev
till äldre personer.

Där ska det stå hur de
kan boka tid för vaccinet.
Det ska gå att boka tid
utan att ha mobiltelefon
och bank-id.

SKR säger att det är svårt
att ge mer information just nu.
Mycket av vaccinet är försenat.

De allra äldsta personerna
skulle ha varit vaccinerade nu.
Men det blir troligen inte klart
förrän i slutet av februari.

Det tar tid innan
vaccinet kommer fram
till de som ska få det.

När vaccinet kommer till Sverige
packas det om och delas upp.
Sedan skickas det till
Sveriges 21 regioner.

Sedan packar regionerna upp vaccinet
och delar upp det igen.
Sedan skickar de vidare vaccinet
till de lokaler där vårdpersonal
ska vaccinera folk.

Ett oväder i Tyskland har också
försenat mycket vaccin
som skulle skickas till Sverige.

8 SIDOR/TT


10 februari 2021