Växter hotar andra växter

Vardags

Växter hotar andra växter

Det finns djur och växter i Sverige
som gör det svårt
för naturen att fungera
som vanligt.
Blommorna lupiner är en sådan växt.

Växterna och djuren
kommer ofta hit
från andra länder.

Det kan till exempel
vara extra tåliga växter
som någon har köpt
för att ha i trädgården.
Men sedan börjar växterna sprida sig.

– Om sådana växter sprider
sig i naturen kan de kväva
och tränga undan andra växter,
säger Henrik Lange.

Han jobbar på Naturvårdsverket.
Det är den myndighet
som håller koll på naturen i Sverige.

Naturvårdsverket säger
att alla behöver hjälpa till
att stoppa spridningen
av växter som hotar naturen.

Den som äger mark
där det finns växter
som är med på EUs lista
måste ta bort växterna.

Om du ser sådana
djur eller växter kan du rapportera det
till din kommun eller länsstyrelse.
Då hjälper de till att ta bort dem.

Det är också viktigt
att du inte släpper ut
främmande växter eller djur i naturen.

Henrik Lange varnar bland annat
för att tömma akvarium
eller slänga skräp från växter i naturen.

– Det kan finnas djur
eller växter där som
vi inte vill ha i vår natur,
säger han.

ANTON ANDERSSON


23 juni 2021