Världen

Länder i Afrika hotas av kris

Flera länder i Afrika
har lånat mycket pengar
och har stora skulder.
Femton länder riskerar
att hamna i svår
ekonomisk kris
på grund av sina stora lån.
Det säger experterna på
Internationella valutafonden, IMF.

De här länderna har inte
lånat av IMF eller Världsbanken.
De har tagit privata lån
för att bygga vägar
och andra saker.
De lånen är dyrare och ska
betalas tillbaka snabbare.
Eritrea, Somalia och Zimbabwe
är några av länderna som kan drabbas.

De närmaste åren kommer
länder i Afrika att få
sämre betalt för sina varor.

– Länderna kan få svårt
att betala sina skulder,
säger Jörgen Levin på
Nordiska Afrikainstitutet.


19 februari 2019

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?