Världen

Längst fram syns två kvinnor med kassar i händerna och mask för ansiktet

Människor i den stora staden Lagos i Nigeria. Foto: AP/ TT

Städer i Nigeria öppnar igen

Landet Nigeria har haft 
hårda regler för att försöka
stoppa
viruset corona 
 
I över en månad har folk 
bara fått gå ut för att  
köpa mat och mediciner.  
 
Nu börjar landet öppna igen.  
Människor i städerna 
Abuja och Lagos får nu 
leva ungefär som vanligt.  
 
Men de måste ha skydd 
för munnen när de är ute.  
Och de får inte resa  
till andra delar av landet.  
 
Omkring 200 miljoner 
människor bor i Nigeria.  
Färre än hundra personer 
har dött av viruset.   


5 maj 2020