Världen

Många människor går med affischer med mannens ansikte på. Ta hem Omer står det på skylten.

Vänner och familj till en man som är fånge hos Hamas. De vill att Hamas släpper honom fri. Foto: AP/TT

Israel sköt tre fångar

Terrorister i gruppen Hamas
attackerade Israel i oktober.
Hamas tog också många
människor i Israel till fångar.

Sedan dess bombar och skjuter
Israels soldater mot området Gaza
där Hamas styr.
De vill att Hamas släpper fångarna.
De vill också förstöra gruppen Hamas.

Nyligen blev tre
av Hamas fångar dödade.
Det var Israels soldater
som sköt dem av misstag.

Personerna kom ut från ett hus.
De viftade med vita flaggor.
Ändå sköt Israels soldater dem.

– Vi vill rädda fångarna hos Hamas.
Den här gången gjorde vi fel
och vi är ledsna för det,
säger soldaternas chef.

Nu har det blivit
mycket bråk i Israel
om det som har hänt.

Två grupper bråkar.
Den ena gruppen vill att Israel
slutar kriga mot Hamas.
Den andra gruppen
vill att Israel fortsätter kriga.

Noam Perry har en dotter
som heter Haim Perry.
Hon är fortfarande
fånge hos Hamas.

– Vi vill att Israel slutar kriga.
Sätt er och prata
med Hamas i stället,
säger Noam Perry.

8 SIDOR/TT


18 december 2023

Fler liknande artiklar