Alla Väljare

Valstugor på Liljeholmstorget i Stockholm före valet 2014.

Valstugor före valet 2014. Foto: Helena Landstedt/TT

Vilka ideologier har ni?

Politiska partier startar ofta
från en idé om hur samhället
ska vara. Vi brukar säga
att de har olika ideologier.
Alla Väljare fick en fråga
från vår läsare Arian.

Vilka ideologier har partierna
i riksdagen och vilka är deras
viktigaste frågor?

Svaren kan vara lite svåra
att förstå. Därför har vi
skrivit mer om ideologierna här:

Olika sätt att se på världen

Så här skriver partierna
om sina ideologier:

Socialdemokraterna

Vi kallar vår ideologi
för socialdemokrati
eller demokratisk socialism.
Det betyder att vi vill lösa
många saker tillsammans
och hjälpas åt.
Vi tycker att alla människor
är lika mycket värda.
Vi vill att alla ska ha möjlighet
till ett bra liv.
Därför är vi emot stora skillnader
mellan människor.

Våra viktigaste frågor är att alla
som kan jobba ska få ett jobb
och att skolan ska vara bra
för alla.

Just nu är det viktigt att nyanlända
invandrare snabbare kan få ett jobb.
Vi vill att alla ska känna sig trygga.
Brott ska bekämpas.

Moderaterna

Moderaternas ideologi
är en blandning av liberalism
och konservatism.

Från början var partiet bara
konservativt och nationalistiskt.
Med åren har liberala och tankar
om att hela världen ska samarbeta
påverkat oss.

Vi vill fortfarande inte förändra
samhället för snabbt.
Men vi vill ha ett öppet samhälle
där var och en får bestämma
mycket själv.
Vår ekonomiska politik handlar
om frihet för företag och handel.

Man kan säga att Moderaterna
i dag blandar det konservativa
samhället med en liberal syn
på människan.

Våra viktigaste frågor just
nu är ekonomi och jobb,
lag och ordning,
invandring och integration,
sjukvård och skola.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett
socialkonservativt parti med
nationalistisk grundsyn.

Våra viktigaste frågor
är äldrevård, invandring
och brott.

Miljöpartiet

Miljöpartiets ideologi
är den gröna ideologin.
Vi vill ha en politik där vi
lever efter naturens regler.

Miljöpartiet startades av
människor som jobbade för miljö,
för att hjälpa varandra,
för jämställdhet och fred.

Våra viktigaste frågor är miljö
och klimat, eftersom vi vet att
det handlar om liv och död.
Om inte planeten mår bra
så fungerar inget annat heller.
Att stoppa klimatförändringar
och skydda miljön måste därför
vara viktigare än allt annat.

Centerpartiet

Centerpartiet är gröna liberaler.
Vår politik handlar om frihet
och rätten att äga saker,
samtidigt som vi tar hand
om miljön.

Våra viktigaste frågor är miljö
och klimat, jobb och företag,
trygghet och att hela landet
ska leva.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiets politik kommer
från socialistisk och feministisk
ideologi.

Vi vill skapa ett jämlikt samhälle
med en ekonomi som funkar
för alla, inte bara de rika.

Liberalerna

Vi är vad vi heter:
Liberalerna är liberala
och tror på liberalismen.

Vi säger att fler ska få jobba
och klara sig själva,
att vi behöver lugn och ro för
att skolan ska fungera riktigt
bra och att människor med
funktionsnedsättning ska ha
rätt till assistans.

Vi vill kämpa mot att unga kvinnor
tvingas att gifta sig med någon
som familjen bestämt.
All vår politik handlar om samma sak.
Att varje människa ska vara fri
att bestämma över sitt liv.

Våra viktigaste frågor är skola,
jämställdhet och att
invandrare får komma in
i samhället.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är en del
av den internationella
kristdemokratin, som finns
i flera länder.

Kristdemokrati betyder demokrati
med kristna värderingar.
Vi vill skydda människors
värde och vi tycker att familjerna
är väldigt viktiga.
Vi kämpar emot att hela samhället
ska kontrolleras och styras
av politiker.

Alla som delar våra idéer
är välkomna i partiet.
Du behöver inte vara kristen.

Våra viktigaste frågor just nu
är vården, äldreomsorgen
och tryggheten.


10 april 2018

Fler liknande artiklar

Den här artikeln går inte att kommentera.

Det här är en gammal artikel. Därför går det inte att skriva några kommentarer.