Alla Väljare

En person står utanför Arbetsförmedlingens kontor.

Hur ska invandrare slippa diskriminering? undrar en läsare. Foto: Jessica Gow/TT

Hur vill ni stoppa diskriminering?

En läsare skrev en
fråga till politikerna.

– Många invandrare
har svårt att få jobb.
Hur gör ni för att
hindra att de blir
orättvist behandlade?

Vi fick svar från sex
av de åtta partierna
i riksdagen.

 

Socialdemokraterna

Att behandla människor
orättvist när de söker
jobb är förbjudet.
Men det är ofta svårt
att bevisa att det hänt.

Vi vill ge invandrare
bättre utbildning och
vi vill att de lär sig mer
svenska.
Då kan fler få jobb.
Då borde det också bli
svårare att diskriminera.

Moderaterna

Det är sorgligt att invandrare
råkar sämre ut när de
ska söka jobb.
Det händer att utländska
namn sorteras bort av
företag som letar personal.

Vi tycker att
Diskriminerings-ombudsmannen,
DO, är viktig. Det är en mänsklig
rättighet att slippa bli
diskriminerad.

Vi vill att den som kommer
till Sverige och får lov att
stanna ska få en egen plan
för hur den så snabbt som
möjligt ska få jobb.
Det kan handla om
att lära sig svenska,
få sina utländska betyg
översatta till svenska
eller ha praktik.
De ska också lära sig
hur Sverige fungerar
och vilka lagar som finns.
Då tror vi att fler lyckas.

Miljöpartiet

Det är fruktansvärt att rasismen
finns spridd i samhället.
Vi politiker måste göra vad
vi kan för att stoppa rasismen.
Vi har jobbat med det
under vår tid i regeringen.

I lagen står att arbetsgivarna
ska ha planer för jämställdhet.
Men det finns inget sådant
krav på planer för mångfald,
alltså att personalen ska
komma från olika delar
kulturer.
Vi tycker företag och myndigheter
med fler än tio anställda
ska tvingas skriva sådana planer.
Då blir det lättare att få en bra
blandning på personalen.

Speciellt stat, kommun och
landsting har ett ansvar
för att öka mångfalden
och visa andra att det går.

Centerpartiet

Det är olagligt att behandla
människor sämre för att
de kommer från ett visst
land eller kultur.
Det tycker vi är bra.
Men trots det vet vi att
många invandrare har
svårt att få sitt första jobb.

Vi vill göra det billigare
att anställa människor
som har svårt att få
jobb, så som personer
som nyligen kommit
till Sverige.
Det är viktigt att de får
en chans att komma in
i samhället och får
tjäna egna pengar.

Vänsterpartiet

Vi jobbar för att minska
fördomar och rasism,
och samtidigt vill vi
ha hårdare straff och
lagar för den typen
av brott.

Om vi får bestämma ska
det inte vara tillåtet
med någon typ av
diskriminering och den
som ändå bryter
mot lagen ska straffas
för det.

Kristdemokraterna

Vi stödjer lagen som finns
om diskriminering.
Ingen ska bli sämre
behandlad på grund
av sin kultur eller tro.
Inte heller på grund
av ålder, kön eller
sexuell läggning.

Vi har också varit med
och bestämt att alla ska
ha rätt att komma in
i en lokal, oavsett
funktionsnedsättning.

 

…………………………….
Sverigedemokraterna
och Liberalerna
har inte svarat på frågan.


7 september 2018

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?