Alla Väljare

Bänkar står i rader i ett tomt klassrum

Ett klassrum. Foto: Lars Pehrson/SVD/TT

Hjälper ni hemmasittare?

En läsare undrar vad
partierna vill göra för
elever som inte klarar
att gå till skolan.

Vad gör ni för hemmasittare?

Vi har fått svar från
sex av de åtta partierna
i riksdagen.

 

Socialdemokraterna

Alla barn måste gå
i skola i Sverige.
Så ingen ska egentligen
vara hemmasittare.
Men vi tror inte på
att tvinga dem.
Vi tror mer på att
ta reda på varför vissa
elever inte är i skolan
och hjälpa dem.

Moderaterna

Det borde vara självklart
att alla skolor gör en plan
för att se till att eleven får
hjälp att komma tillbaka.

När en elev vägrar gå till
skolan är det ofta tecken
på att något är fel.
Det kan vara flera saker,
bland annat kränkningar,
att eleven mår psykiskt dåligt
eller att eleven inte fått
tillräckligt med stöd.

Vi vill ha hårdare regler så
att skolan tar reda på varför
en elev är borta,
redan vid första lektionen
som eleven inte kommer.
Så fungerar reglerna
för vuxna som jobbar.
Det borde vara samma
för barn.

Miljöpartiet

Vi vill undvika att elever
är borta mycket från skolan.
När en lärare märker att
en elev har svårigheter
ska läraren kunna hjälpa till
direkt. I dag tar det ofta
alldeles för lång tid
innan hjälpen kommer.

Men det räcker inte med
att vi upptäcker vad eleverna
har svårt med.
Det måste också finnas en
plan för vilket stöd en elev
kan få.

Centerpartiet

Hemmasittare ska gå
tillbaka till skolan eftersom
det är viktigt att få en utbildning
och vi har skolplikt i Sverige.

Skolorna måste undersöka
varför en person är
hemmasittare. Då kan de
ta reda på vad de måste
ändra på för att personen
ska komma tillbaka till skolan.

Med fler vuxna i skolan
kan alla få det stöd de
behöver tidigare.

Vänsterpartiet

När någon elev mår dåligt
och väljer att stanna hemma
är det viktigt att skolan
gör något direkt.
De ska försöka ta reda
på varför eleven mår dåligt.

Vi vill att det ska finnas läkare,
skolsköterska och psykolog
på varje skola.
Skolan måste samarbeta med
fritids och föräldrarna.
Ingen elev ska behöva bli
mobbad eller liknande.

Kristdemokraterna

Vi vill att de som sitter
hemma för att de inte trivs
i skolan ska få det bättre
i skolan och komma tillbaka.

Vi vill att de ska få mer
stöd av speciallärare
och andra vuxna.

Vi vill att alla skolor ska
jobba mot mobbning
på ett sätt som forskningen
visar fungerar.
Så är det inte i alla skolor idag.

 

……………………………..

Sverigedemokraterna
och Liberalerna har inte
svarat på frågan.


7 september 2018

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?