Kultur

Nationalmuseum ska vara stängt i fyra år

Nationalmuseum i Stockholm behöver renoveras.
Museet är i så dåligt skick
att det kostar 650 miljoner
att få det fint igen.

Renoveringen kommer att ta fyra år.
När museet öppnar igen så kommer
hela huset att vara till för utställningar
och alla fönster som är igensatta
kommer att öppnas
så att det blir ljust och fint.

När Nationalmuseum är stängt kommer man ställa ut
lite av sina samlingar på två olika ställen i Stockholm.
Många föremål kommer också att lånas ut tll
museer och konsthallar
runt om i Sverige.


23 februari 2012

Fler liknande artiklar

Den här artikeln går inte att kommentera.

Det här är en gammal artikel. Därför går det inte att skriva några kommentarer.