Sverige

Centrum för lättläst gör tidningen 8 Sidor ska läggas ner. Foto: Agnes Sauter

Centrum för lättläst gör tidningen 8 Sidor ska läggas ner. Foto: Agnes Sauter

Vad ska hända med 8 Sidor?

Många människor behöver
lättlästa böcker och tidningar.
Därför finns Centrum för lättläst.
Det är Centrum för lättläst
som gör tidningen 8 Sidor
och sajten Alla Väljare.

Nu vill regeringen stänga
Centrum för lättläst.
I stället ska en myndighet
jobba med lättläst.
Om två veckor röstar politikerna
i riksdagen om förslaget.

Anna skrev till Alla Väljare.
Hon undrar varför
Centrum för lättläst
kanske ska läggas ner.
Vi skickade frågan till partierna
i riksdagen.
Sju av partierna svarade.

Moderaterna

År 2012 började regeringen
undersöka hur staten ska jobba
med lättläst.
Vårt förslag är att Myndigheten
för tillgängliga medier, MTM,
ska jobba med lättläst.
De som jobbar på MTM ska samla
och sprida kunskap om lättläst.

Socialdemokraterna

Centrum för lättläst ska bli en del
av Myndigheten för tillgängliga medier.
Det är väldigt viktigt att all kunskap
och erfarenhet som finns på
Centrum för lättläst blir kvar.
Det ska inte bli sämre för den
som använder böckerna
och tidningar.

Miljöpartiet

Vi tycker inte att det finns
någon anledning att göra de
ändringar som regeringen föreslår.
Vi tycker att regeringens undersökning
är alldeles för dåligt gjord.
Vi tycker att statens företag
som gör tv och radio
kan göra tidningen 8 Sidor också.

Folkpartiet

Myndigheten för tillgängliga medier
ska ta över ansvaret för lättläst
från och med 2015.
Men tidningen 8 Sidor kommer att
finnas kvar.

Centerpartiet

Mycket har förändrats sedan
Centrum för lättläst startade.
Nu finns det nya medier och
fler företag som jobbar med lättläst.
Myndigheten för tillgängliga medier
ska planera hur staten
ska jobba med lättläst.
Myndigheten ska också ta reda på
forskning om lättläst och se till
att fler lär sig om lättläst.

Sverigedemokraterna

Det handlar om att låta
en myndighet ta över ansvaret
för lättläst.

Vänsterpartiet

Vi håller inte med regeringen.
Vi tycker inte att Centrum för lättläst
ska stängas.
Vi tycker i stället att Centrum för lättläst
ska växa och jobba mer med forskning,
ny teknik och lättläst information.
Centrum för lättläst ska jobba
tillsammans med dem
som använder lättläst.

Centrum för lättläst är en speciell
organisation och vi tycker att det är
en väldigt dåligt idé att förstöra den.
Alla människor har rätt till nyheter,
böcker och information som passar dem.

Läs mer på 8 Sidors sajt:

8 Sidor kan bli en del av Sveriges television


4 juni 2014