Alla Väljare

En tiggare invirad i en filt.

En person tigger på Sveavägen i Stockholm i januari. Foto: Maja Suslin/TT

Varför hjälper inte Sverige tiggare?

Safiya skickade en fråga om tiggare.

– Sverige är ett rikt land.
Men varför hjälper ni inte
fattiga människor som tigger?

Alla Väljare ställde frågan
till politikerna.
Här är deras svar.

Socialdemokraterna

De flesta som har kommit hit
för att tigga är fattiga
och har det mycket svårt
i sina hemländer.

Många som kommer hit
och ber om pengar tillhör
folkgruppen romer.
Men de är också
medborgare i ett annat EU-land.
EU-landet som de kommer från
har ansvaret att hjälpa
sina medborgare.

Ett sätt att hjälpa dem är
att se till att de får hjälp
och stöd i hemlandet.
Till exempel i
Rumänien och Bulgarien.

Den svenska regeringen
har jobbat för att de
länderna ska få hjälp
att minska fattigdom.

Att be andra människor
om pengar är inte en
lösning på fattigdom.

Moderaterna

Vi behöver minska tiggeriet
på gator och torg i Sverige.
Att tigga är ingen väg
ur fattigdom.

EU-medborgare som tigger
i Sverige riskerar att råka
väldigt illa ut.
Det kan bli tvingade att
sälja sex eller göra brott.
De bor ofta väldigt dåligt.
Det kan vi inte tillåta.

Moderaterna har länge
kommit med förslag
för att stoppa tiggeriet.
Ett förslag är att kommuner
får lov att förbjuda tiggeri.

Miljöpartiet

Hej Safiya!
Många av dem som tigger
i Sverige kommer från
andra EU-länder.
Vi tror att det bästa är
att jobba för mänskliga
rättigheter runt om i EU,
så att människor inte längre
behöver tigga för att
överleva.

Vi vill att EU ska kunna
straffa EU-länder som
bryter mot de mänskliga
rättigheterna.
Bland annat borde
EUs regering,
EU-kommissionen,
kunna stoppa alla lagar
som bryter mot
mänskliga rättigheter.

Sverigedemokraterna

Vi vill att Sverige ska vara
ett land som tar hand om
sina medborgare och ger
stöd till människor som
är fattiga.
Men Sverige kan inte
vara en socialbyrå
för utsatta människor i hela EU.

Vi tycker att varje land
ska ta hand om sina egna
medborgare.
Om Sverige kan ge stöd
ska vi göra det.
Men det är ingen bra
lösning att andra länders
fattiga kommer hit och tigger.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill stoppa
fattigdom. Alla människor
ska ha rätt till trygghet
och en bostad.

När det gäller människor
som tigger i Sverige
tycker vi att staten ska
ge kommunerna pengar.
Pengarna ska gå till att
ordna tak över huvudet
för hemlösa. Det kan gälla
fler platser på härbärgen
eller tillfälliga platser
med vatten och toaletter.

Ingen människa ska behöva
jagas från sin sovplats utan
att ha någonstans att ta vägen.

Centerpartiet

Hej! Det var en stor fråga.
Det är sant att Sverige är
ett rikt land, men det finns
ändå människor som inte
har arbete och som saknar
pengar.

Kommunerna ska hjälpa
dem som bor i kommunen.
Alla ska ha mat och bostad.

En del som ber om pengar
kommer från länder i EU.
I EU ska länderna ska ta
ansvar för sina egna medborgare
och se till att de kan leva
ett bättre liv.
Det gäller alltså att hjälpa
varje person. Men också
att se till att alla människor
har det bra så att inte
någon ska behöva tigga.

Liberalerna och Kristdemokraterna har inte svarat på frågan.


10 januari 2017

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?