Alla Väljare

Ett blommande rapsfält och en bondgård.

Det är viktigt att vi kan bo bra på landsbygden, säger politikerna.

Vad vill ni göra åt landsbygden?

Alla Väljare har fått en fråga
från Henry. Han vill veta vad
politikerna vill göra för landsbygden.
Alla Väljare skickade frågan vidare
till alla partier i riksdagen.
Alla partier utom två svarade.

Vad tänker ni göra åt den
svenska landsbygden,  
ska ni fortsätta strunta i den?

Socialdemokraterna

Nej, vi vill satsa på svensk mat
och odla mer och fortsätta föda upp
djur på landsbygden.

Vi tror att svenskarna och andra
vill ha svensk mat eftersom vi
tänker mer på att skydda klimatet
och djuren än andra länder.
Då hoppas vi det blir fler jobb
på landsbygden och fler som vill bo där.

Moderaterna

Människor måste kunna bo
och arbeta i hela landet.
Därför är det viktigt att vi gör
det lätt att driva företag och
enkelt att anställa.
Det är också viktigt att vägar
och tåg fungerar bra.

Vi tycker att regeringen förstör
för landsbygden när den höjer
priset på bensin, höjer skatten
på lastbilar och sparar pengar
på avdragen rut och rot.

Miljöpartiet

Hej Henry! Regeringen har
en grupp personer från alla
partier som arbetar med
förslag på en ny politik
för landsbygden.
Till exempel vill vi flytta ut
myndigheter till orter utanför Stockholm.

Miljöpartiet har också gjort
det lättare för kommuner och
landsting att köpa svensk mat.
Med regeringen har vi satsat extra
på att göra jordbruket mer
ekologiskt och göra om gödsel
till biogas.
Vi har också gett pengar till butiker
och annan service på landsbygden.

Miljöpartiet vill också göra det billigare
för små företag att anställa.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna vill satsa
kraftfullt för att landsbygden
i Sverige ska leva.
Vi vill satsa på skogen,
fisket, vattnet, jordbruket och gruvorna.
Vi vill också satsa på vägar och tåg,
så att transporter kan bli lättare.
Det är viktigt för att skapa jobb
på vår landsbygd.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet tycker att hela
Sverige ska vara en bra plats
att bo och jobba på.
Man ska inte behöva åka långt
för att gå i skolan,
träffa en doktor eller hämta ut
mediciner.

Vi tycker det är viktigt
att det finns bussar
och tåg så att människor
kan resa som de vill.
Och att alla har bredband,
så att de får bra internet.
Vi tycker att regeringen
ska göra mer för att det ska bli så.

Centerpartiet

Hej Henry, det är klart vi inte
ska strunta i landsbygden!
Vi vill flytta jobb och makt
från Stockholm, vi vill göra
det lättare att driva företag.

Vi vill se till att det finns
bredband i hela landet och
att det blir lättare att bygga.
Vi vill se till att det finns fler
poliser i hela landet.
Och vi vill satsa på svensk mat
och så att mjölkbönderna
kan överleva.
Vi vill inte ha några nya skatter på lastbilar.

Vi vill också att människor
får äga mark och kan driva
företag på landsbygden utan
att staten gör det svårare.

Liberalerna och Kristdemokraterna
har inte svarat på frågan.


19 december 2016

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?