Sverige

Ett litet barn i blå jacka och mössa sitter på en gunga med ryggen vänd mot kameran

Ett barn. Foto: TT

Barn får inte vara med

Barnkonventionen är lag i Sverige
sedan år 2020.
Det är en lag om att barn
ska få vara med
och bestämma.

Organisationen Bris har kollat
hur kommunerna följer lagen.
Bris säger att bara
en av tre kommuner gör det.

Nästan bara en kommun
av tio följer lagen helt.

Bris säger att en av fyra kommuner
saknar en plan
för hur barn ska få vara med
och bestämma.

Bris säger att risken är
att barn inte får det skydd,
den hjälp och det stöd
som de har rätt till.

8 SIDOR


20 november 2020