Världen

En flygbild på översvämmade fält.

Det är översvämningar i Indien och Bangladesh. Foto: Yirmiyan Arthur/AP/TT

En miljon människor flyr från regn

De senaste dagarna
har det regnat kraftigt
i Indien och Bangladesh.
Floderna har stigit.
Stora områden
har blivit översvämmade.
Tusentals byar har
hamnat i vattnet.

Fler än 30 människor har dött.
Omkring en miljon människor
har fått fly från sina hem
undan vattnet.

I Bangladesh finns läger
för över 600 tusen flyktingar
från landet Myanmar,
som förut kallades Burma.
Flyktingarna har det
särskilt svårt
när det blir oväder.


20 juni 2018