Världen

En stor röd rund cirkel. Bakgrunden är blå.

En mycket förstorad bild av hur viruset ser ut. Bild: TT

Nästan en miljon smittade

Över 900 tusen människor
i världen har blivit
smittade av viruset corona.
Nästan 50 tusen har dött.

Viruset började i Kina
men har lugnat ner sig där.

I Europa är landet Italien
värst drabbat.
Ungefär en tredjedel
av alla som har dött
i världen har dött i Italien.

Länderna Spanien och Frankrike
är också hårt drabbade.
Flera tusen personer har dött.

Landet USA får också
allt fler smittade.
Över fem tusen amerikaner
har hittills dött av viruset.

Hittills i Sverige har
282 personer dött
av viruset.

8 SIDOR


2 april 2020