Dagen alla politiker väntar på

Den 14 september 2014.
Det är det datum
som de flesta svenska politiker
går och tänker på.
Då ska vi bestämma vilka
som ska ha makten i Sverige.

Det är egentligen tre olika val samtidigt.
Den 14 september 2014
ska vi välja politiker
till riksdagen,
landstingen och kommunerna.

Politikerna blir valda för fyra år.
Sedan är det ett nytt val.

Valet till riksdagen hålls alltid
den tredje söndagen i september.
Valen är vart fjärde år.
Det står i lagen.

Tidigare var det val vart tredje år.
Men politikerna ville ha längre tid på sig
att visa hur de kunde styra Sverige.
Därför ändrades vallagen.

Just nu är det sju partier
som är med i Sveriges riksdag.
Men många fler partier är med i valet.
För att ett parti ska få med politiker i riksdagen
måste det få minst fyra procent av rösterna.
Det är nästan tre hundra tusen röster.

En särskild myndighet har hand om valet.
Det är valmyndighten.
På valmyndighetens sida på internet
finns det mycket information om valet.

Adressen är:
www.val.se

Läs mer om valet:

Röstkort till alla som får rösta