E-post till alla riksdagsledamöter

Riksdagsledamöterna är valda av svenska folket.
De arbetar med andra ord åt dig!
Är det något du undrar eller som du tycker,
skriv ett brev till dem.

Du hittar e-postadresser till alla riksdagsledamöter
på riksdagens webbplats.