Höger och vänster i politiken

Det finns många politiska partier.
För att det ska bli lättare
att veta vad partierna tycker
brukar man dela upp dem
i höger och vänster.

I Sverige har vi sagt att Moderaterna,
Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna
är partier till höger.
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna
kallas för partier till vänster.
Men i olika perioder har det ändrats.
Liberalerna och Centerpartiet
har också kallats mittenpartier.

Ska man göra en enkel skillnad mellan grupperna
kan man säga att partierna till vänster
är socialistiska partier.
En del säger också
att vänsterpartierna vill förändra samhället.
De säger att högerpartierna
vill att det ska vara som förr.

Men det stämmer inte längre.
Så var det för flera hundra år sedan,
när man började prata om att det finns
högerpartier och vänsterpartier.
Det var i Frankrike under revolutionen
i slutet av 1700-talet.

När partierna möttes
för att göra nya lagar
satt partierna som ville förändra landet till vänster.
Partierna som ville bevara det gamla
satt till höger.

Men under franska revolutionen
fanns inga socialistiska partier.
I stället var det liberalerna
som satt till vänster.

När de socialistiska partierna bildades
ville de ha ännu större förändringar.
Då hamnade liberalerna
någonstans mitt emellan höger och vänster.

I Danmark och i Norge
håller liberalerna fortfarande fast vid det gamla.
Där heter de liberala partierna Venstre.
I Sverige vill det liberala Folkpartiet
helst kalla sig för ett mittenparti.
Det vill Centerpartiet också.

En del partier,
som exempelvis Miljöpartiet och Sverigedemokraterna
säger att de varken är höger eller vänster.

Läs mer:

Alla får starta ett parti