Sverige

Gymnasieskolan görs om igen

Gymnasiets 18 olika program ska bli åtta. Eleverna ska från början varasäkra på vad de kommer attfå läsa det andra och tredjeåret på gymnasiet. Det skriver utbildningsminister Thomas Östros i sitt förslag om en ny gymnasieskola. Östros vill ändra på saker som många elever har tyckt varit dåligti den gamla gymnasieskolan. I det nya […]

Läs mer

Hästarna är kvar på båten

Ombord på färjan Stena Nauticafanns sju tävlingshästar.De var på väg till Sverigeefter tävlingar utomlands.Fyra av hästarna tillhörden kända ryttarinnanHelena Lundbäck. Ingen av hästarna skadadesvid olyckan.De står fortfarande kvar påfärjan. De får mat och medicin.Kanske får de stå kvar på Stena Nautica i flera dagar.Experter undersöker hurhästarna ska kunna tasav båten på ett säkert sätt.

Läs mer

Båtolyckan kanske berodde på radarfel

Färjan Stena Nauticaligger nu i hamnen i Varberg.I måndags morse krockadeen polsk lastbåt med Stena Nautica.Inga människor skadades i olyckan.Alla 120 människor ombordpå Stena Nautica kunde lämna färjan.Sedan bogserades den intill Varberg. Den polska båten, Joanna,åkte själv till hamnen i Falkenberg. Inte heller på Joannaskadades någon människa. Radioprogrammet Ekot harpratat med chefen förSjöfartsinspektionen i […]

Läs mer

En minister följer kungen på resor

Kung Carl Gustaf skaalltid ha en minister medsig när han reser på statsbesök.Det säger Göran Perssonsstatssekreterare Lars Danielsson. När kungen besökte Bruneisade han att Brunei är ettöppet land där alla får säga vad de tycker.Det fick kungen inte säga.Regeringen och riksdagen äröverens om att Brunei inteär fritt och inte har demokrati. Regeringen vill att […]

Läs mer

Färje-krock utanför Varberg

Natten mellan söndagen och måndagen var färjan Stena Nautica på väg mellan Grenå i Danmarkoch Varberg på den svenskavästkusten. Men färjan kom aldrig fram till Varberg. I stället krockade båten medett litet lastfartyg och fick ett hål på ena sidan. Efter krocken började det läckain vatten på Stena Nautica. På färjan fanns 91 passagerare […]

Läs mer

Electrolux stänger fabrik i Västervik

Det börjar att gå bra för företaget Electrolux. Förra året förlorade Electrolux pengar. Men de senaste månaderna har Electrolux tjänat mer än en miljard kronor. Ändå vill Electrolux fortsätta att spara pengar. På torsdagen berättade företagets chefer att de vill stänga fabriken i Västervik. I Västervik har Electrolux en fabrik som tillverkar dammsugare. I […]

Läs mer

Kungen känner sig missförstådd

Kungen har kommit hem från sin resa i Asien.Han har träffat statsminister Göran Persson och skrivit ettbrev som berättar om hans resatill landet Brunei.Det var där han sade att Bruneiär ett öppet land.Det retade många eftersom riksdagenoch regeringen säger att Bruneiär en diktatur. Kungen säger att han menade attBruneis ledare är öppenoch tog emot […]

Läs mer

SJ sänker priser på tågbiljetter

Tågföretaget SJ har fått mycket skäll de senaste åren. Många tycker att deras tågbiljetter är för dyra. På en del sträckor har det varit billigare att flyga än att ta tåg. Nu svarar SJ med att sänka priserna på en del biljetter. Den som beställer en biljett i god tid kan spara riktigt mycket […]

Läs mer

Sveriges invånare blir allt fler

Vi blir bara fler och fler. Nu är vi snart nio miljoner människor i Sverige. Ska man vara exakt så bodde det 8 975 670 människor i Sverige vid årsskiftet. Det är glada nyheter. I många år har politikerna varit bekymrade för att vi är för få människor i Sverige. När fler människor blir […]

Läs mer

Många är oroliga för strålning i mobiltelefoner

En av tre svenskar äroroliga för farlig strålningfrån mobiltelefoner.De är rädda för attbli skadade av strålning.Det visar en ny undersökning. Det är fackförbundet TCOsom har beställt undersökningen.Ettusen svenskar har fåttfrågor om mobiler.Två av tre av dem som svaratsäger att de tycker att mobilernaska vara märkta. Det bör stå på mobilen hur mycket strålningsom kommer […]

Läs mer

Sida 1227 av 1235