Sverige

Fyra miljoner får betala mer i skatt

I år måste många svenskar börja betala mer i skatt. 59 kommuner kommer att höja skatterna. Några landsting höjer också skatten.Det gör att nästan fyra miljonermänniskor måste betala mer i skattår 2004. I Jönköping, Dalarna, Västernorrlandoch Stockholm höjs landstings-skatten mest. Stockholmarna ska betala merän 12 kronor till landstinget för varje hundralapp de tjänar. Kommunförbundet […]

Läs mer

Skandia vill ha tillbaka pengar

Försäkringsbolaget Skandiahar haft stora problem.Flera chefer har fått gratis bostäderav företaget. De har ocksåfått mycket höga extra löner. Nu vill Skandia att två avcheferna ska betala tillbaka pengar.De två är den förre högste chefenLars-Eric Petersson och den förreekonomichefen Ulf Spång.Skandia vill att en domstol ska bestämmaom de båda är skyldiga attbetala tillbaka. Skandia vill […]

Läs mer

Sex människor har dött i trafiken

Det var mycket haltpå vägarna i Sverigepå måndagen.På många ställen vardet mycket is på vägarna. Många bilar åkte av vägarna.Sex människor dog itrafik-olyckor på måndagen.Flera andra blev skadade.Det ska fortsätta att vara kalltde närmaste dagarna.Vägarna kommer attvara hala och farligahela nyårshelgen.

Läs mer

8 SIDOR tar nyårs-ledigt

Onsdagen den 31 decemberoch torsdagen den 1 januariär helg-dagar.Även 8 SIDOR tar ledigtför att fira nyår. Nästa nyhetstidning pånätet kommer fredagen den 2 januari.8 SIDOR önskar alla läsareett gott slut på det gamla åretoch ett riktigt Gott Nytt År.

Läs mer

Elströmmen försvann igen

El-strömmen har försvunnitför många svenskarden senaste månaden.Stormar och snö har förstörtel-ledningarna och det har tagittid att laga dem igen.I morse var nästan tiotusenhus utan ström. De flesta av dem liggerstrax norr om Stockholm,i Roslagen. Företagen som sköter el-strömmensäger att det kommer attbli vanligare med el-avbrott.Företagen säger att staten harså hårda ekonomiska regler att det […]

Läs mer

Anna Lindh blev årets svensk

I höstas blev Sverigesutrikesminister Anna Lindh mördad.I helgen utsågs hon till årets svensk.Lyssnarna till radioprogrammetEfter tolv fick rösta på vemde ville ha som årets svensk.De flesta röstade på Anna Lindh.

Läs mer

15-årig rånare blev skjuten

En ung pojke försökteråna en matbutik i Stockholmpå måndagen.Den unge 15-åringen blev då skjuten av affärsägaren.Pojken skadades i benetoch fick vård på sjukhus.Pojken är misstänkt för rån.Affärsägaren kan bli åtalad för att han sköt pojken.

Läs mer

Drottning Silvia fyller 60 år

I dag, den 23 december fyller drottning Silvia 60 år.Redan på måndagskvällentjuvstartade firandet.Operan gav en hyllnings-föreställningav baletten Nötknäpparen.Drottningen uppvaktadesockså av statsministern,svenska företag och kulturpersoneroch utländska diplomater.

Läs mer

Många blev utan el-ström

Kylan och snöandetde senaste dagarna har förstört flera el-ledningar.Många människor harblivit utan el-ström.De har inte haft el-ljuseller el-värme hemma.Företaget Vattenfall har haftreparatörer ute i skogarnadygnet runt. Fler än 75 tusen hus blevutan el-ström.På tisdagmorgonen hadede flesta felen lagats.Men fortfarande var tiotusenhus utan el.De flesta av dem liggeri Roslagen, norr om Stockholm.

Läs mer

8 SIDORs webtidning tar helgledigt

8 SIDORs webtidning tar enkort julpaus.Vi kommer tillbaka mednyheter från Sverigeoch världen den 29 och 30 december. Sedan blir det en ny helgpaus.Det kommer ingen webtidningpå nyårsafton och nyårsdagenden 31 december och den 1 januari.8 SIDOR önskar alla läsareen riktigt God Jul.

Läs mer

Sida 1283 av 1284