Sverige

Joy Rahman vill ha mer pengar av staten

Joy Rahman satt i fängelsei åtta år.Han var dömd för ett mord.Efter åtta år var deten ny rättegång.Då sade domstolen att Joy Rahmanvar oskyldig till mordet. Den svenska staten gavJoy Rahman åtta miljonerkronor. Han fick pengarna föratt han suttit i fängelse fasthan var oskyldig.Joy Rahman tycker inte attåtta miljoner kronor räcker.Han vill ha 18 […]

Läs mer

Pastorn i Knutby misstänkt för mord

De senaste veckorna hartidningarna skrivit mycketom Knutby nära Uppsala.En pastor i en frireligiös församlingär misstänkt för att ha hjälpttill att döda sin hustru. Nu undersöker polisen också ett annat mord.Pastorn har varit gift förut.Polisen misstänker atthan kan ha dödat sinförsta fru.Hon hittades död i sitt badkarför fyra år sedan. Då trodde polisen attkvinnan hade […]

Läs mer

Svenskar ganska nöjda med livet

Europeiska unionen, EU, undersöker allt möjligtom EUs medlemsländer.En EU-organisation har undersökt hur nöjda människorär med livet. Folk i Danmark verkarmest nöjda med livet.På andra plats på listankommer svenskar, holländareoch luxemburgare.De allra flesta av demsom fått frågan sägeratt de är nöjda med livet. Folk i Rumänien, Bulgarienoch Lettland är minst nöjda med livet.

Läs mer

Svenska elever är bra på engelska

Svenska och norskaungdomar är bästi Europa på engelska.Det visar en ny undersökning.Tolvtusen 15-åringar och16-åringar i åtta europeiskaländer har undersökts.De går alla i nionde klassi skolan. De svenska och norskaeleverna kunde bådeförstå och prata engelskabättre än elever i andra länder.Det kan bero på att svenskaroftare får höra engelskapå bio och på TV. I många länder […]

Läs mer

Annika Sörenstam vann igen

Den svenska golfstjärnanAnnika Sörenstamhar vunnit en tävling igen.Det var årets första tävling.Sörenstam vann tävlingeni Australien överlägset.Hon var fyra slag företvåan, Karen Stupples.Nu ska Sörenstam vilaett par veckor.Hon ska ladda upp införett av årets största tävlingari USA i slutet av mars.

Läs mer

Fler barn och unga dör i trafiken

Förra året dog femtiobarn och ungdomar i trafikolyckori Sverige.De var alla yngreän arton år.Fler barn och unga döri trafiken nu än försju år sedan.Dödsfallen har ökatmed femton procent. Vägtrafikinspektionen tyckeratt vägarna borde byggassäkrare för unga människor.Vägverket har gjort för lite,säger Vägtrafikinspektionen tilltidningen Svenska Dagbladet. Vägverkets chef Ingemar Skogösäger att Vägverket ska fortsättaatt undersöka säkerheteni […]

Läs mer

En svensk bland många gripna pedofiler

En man från Karlskrona finns bland de pedofilersom har anhållits av polisenefter en stor pedofil-jakt. Poliser i tio länder runt omi världen gick samtidigt in i lägenheterna hos de misstänkta pedofilerna. På flera platserhittade de barnporr.Poliserna tog med sigdatorer, filmer och cd-skivorfrån lägenheterna för attundersöka om de innehåller barporr. Pedofilerna i de tio ländernasamarbetar […]

Läs mer

Cancer-insamlingen gick till höga löner

Insamlingen Cancer- och barnhjälpen har lurat många människor på pengar. Sedan i somras har insamlingen samlatin fyra miljoner kronor från svenskafolket. Men det är bara en liten del av pengarna som har gått till hjälp åt cancersjuka. De föreningar som samlar in pengaroch sedan skänker bort dem kan få ett 90-konto. Det är ett […]

Läs mer

Den polske kaptenen erkänner fel

I förra veckan krockade den polska båten Joanna med den svenska färjan Stena Nautica. Det hände i närheten av Varberg på västkusten. Efter olyckan blev denpolska kaptenen anklagad för att han inte hade följtde trafikregler som gäller på havet. Kaptenen erkänneratt han gjorde fel.Han har betalat 80 dagsbötersom straff. Stena Nautica ska nu bli […]

Läs mer

JO överklagar domen mot Jaldung

För tre år sedan bestämde den förre polismästaren Håkan Jaldung att flera hundra demonstranterskulle stängas in på en skolai Göteborg. Det hade varitstora bråk mellan poliser och demonstrantersom protesterade mot ett stort EU-möte. I förra veckan var det rättegångmot Jaldung. Domstolen sadeatt han var oskyldig. Domstolen tyckte att det intefanns bevis för att Jaldungstängde […]

Läs mer

Sida 1440 av 1451