Sverige

En bilkö på en motorväg

Vi kör mer bil i Sverige. Foto: TT

Utsläppen minskar för lite

Utsläppen som kommer
från bilarna i Sverige minskar.
De har minskat i många år.

Men utsläppen måste
minska mer och snabbare.
Annars klarar inte Sverige
sina mål.

Sverige har bestämt att utsläppen
från bilar ska minska
med 70 procent under 20 år.
Tio år har gått.
Förra året minskade
utsläppen med två procent.
Det borde ha varit mycket mer.

Minskningen beror på
att fler köpte bilar
som ger lite utsläpp.
Men samtidigt kör vi
mer bil än tidigare.

– Politikerna måste göra mer
för att minska utsläppen.
Det måste bli lättare
att klara sig utan bil,
säger miljöexperten Anders Roth.

8 SIDOR/TT


26 februari 2020

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?