Sverige

En skyddsklädd person drar en sjuksäng på ett sjukhus.

Sverigefinländare har haft högst dödlighet av alla grupper i Sverige. Foto: TT

Corona värst för sverigefinländare

Risken för att bli sjuk
av viruset corona i Sverige
är störst för dem
som är födda i andra länder.
Det visar siffror från
Folkhälsomyndigheten.

Äldre personer
som är födda i Finland
har allra störst risk
att bli sjuka och dö
av viruset i Sverige.

145 människor av 100 tusen
sverigefinländare
har dött av viruset.

Det är en mycket högre
siffra jämfört med dödligheten
hos folk födda i Sverige.
Där har 32 människor dött
av 100 tusen.

Personer födda i Turkiet,
Somalia, Chile
och flera andra länder
har också mycket högre
dödlighet i genomsnitt
jämfört med dem
som är födda i Sverige.

Folkhälsomyndigheten
har inte undersökt varför
det är så stora skillnader.

Men en förklaring kan vara
att folk som är födda
i andra länder
ofta har sämre ekonomi
och svårare att leva
på ett bra sätt i Sverige.

De som är födda i Finland
har också en högre ålder
i genomsnitt jämfört med
alla som bor i Sverige.

En organisation för
sverigefinländare
säger att det inte fanns
någon information på finska
när smittan började att sprida sig.
Många i gruppen fick inte veta
hur de skulle skydda sig.

 

Bilden visar staplar över hur många som dött per 100 tusen av viruset corona uppdelat på vilket land de är födda i.

Folk födda i andra länder har högre risk att dö av viruset. Foto: TT

8 SIDOR/TT


27 juli 2020