Problem på hem för unga

Sverige

En skylt visar att det är ett ungdomshem, bortom ett grönt fält syns ett gult hus

Ett hem för unga med problem. Foto: TT

Problem på hem för unga

I Sverige finns särskilda
hem för unga.
Där bor unga som har gjort brott
och unga med andra problem.

Under våren har det
varit bråk på flera hem.
Ungdomar på hemmen
har slagit sönder saker.
Flera hem behöver också
bli lagade.

Allt fler unga på hemmen
behöver mycket hjälp och vård.
Hemmen har också problem
att hitta personer som kan jobba där.
De måste ha utbildning.

Det är myndigheten Sis
som sköter hemmen.
Nu ska Sis jobba med problemen
på hemmen.
Sis ska också undersöka
om kommunerna kan hjälpa till
och minska antalet unga
som bor på hemmen.

Det finns ungefär 700 platser
på de särskilda hemmen.

8 SIDOR/TT


22 juni 2022