Brist på vatten i halva Sverige

Sverige

Det är brist på vatten i halva Sverige. Foto: Christine Olsson/TT

Brist på vatten i halva Sverige

På flera ställen
i Sverige börjar
det bli brist på vatten.

Det är nivån
på grundvattnet
som är lägre än
normalt i halva Sverige.

Många kommuner
förbjuder därför folk
att vattna i sina trädgårdar.

Kommunerna vill inte heller
att folk fyller upp pooler
med kommunalt vatten.

I några kommuner
är det också förbjudet
att tvätta bilen hemma
med vattenslang.

Anledningen till att det finns
lite grundvatten
är att det regnade mindre
än det brukar i våras.

Grundvatten finns nästan
överallt i marken. Det kan
finnas i lager i jorden eller
i sprickor i berggrunden.

Det kan finns mycket
eller lite vatten i lagren.

I södra och mellersta
Sverige brukar det vara
minst med grundvatten
i slutet av sommaren.

Då har värmen gjort
att vattnet dunstar
och växter har också
gjort av med mycket vatten.

8 SIDOR/TT


28 juli 2022