Sverige

 • mikroskogar

  Elias Halling jobbar med att plantera små skogar i Helsingborg. Foto: Petra Marriott/Helsingborgs stad

 • mikroskogar

  En liten planterad skog i staden Alphen an den Reijn i Nederländerna. Foto: TT

Han planterar små skogar

Det har blivit vanligare
att folk jobbar med
att plantera små skogar
mitt i städer.
Sådana skogar
kallas mikroskogar.

De är ungefär lika stora
som en plan för tennis.
Eller lite större.

De som jobbar med skogarna
planterar träden mycket tätt.
Det gör att skogarna växer
snabbare än vanlig skog.

De små skogarna
har blivit ett sätt
att hjälpa städerna
mot ett allt varmare klimat.

Träden stoppar ljuset
från solen och ger skugga.
Därför blir det svalare
både på marken och i husen.
Träden suger också upp
mycket vatten.
Då minskar risken
för översvämningar.

Träden fångar upp
gasen koldioxid
som finns i luften.
Gasen kommer från
människors utsläpp
från trafik och fabriker.
Gasen gör klimatet
varmare på jorden.

I landet Nederländerna
finns det mer än
300 små skogar i städer.
Den första kom år 2015.

Skogarna gör att människor i städer
kommer närmare naturen.

– Vi får allt fler varma somrar
och vi får fler översvämningar.
Folk oroar sig för ändringarna i klimatet.
Att plantera små skogar kan hjälpa.

Det säger Daan Bleichrodt
som jobbar med små skogar
i Nederländerna.

I Sverige finns det också
små skogar.

I staden Helsingborg
jobbar Elias Halling.
Han är landskapsarkitekt.
De senaste åren har han
varit med och planterat
15 små skogar i staden.

– Det är många som
tycker att det är trevligt.
Det kommer upp grönska direkt
eftersom de små skogarna
växer så snabbt,
säger Elias Halling.

SARAH GREEN OCH TT


10 november 2023

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

6 kommentarer

 1. Regn skriver:

  Vid slutavverkning av skog på ett hektar kan det vara 4000 kubikmeter fast under bark. I skogsbruksplanen står det att det kanske är 350 skogskubikmeter uppmätt med ett relaskop. Skillnaden beror på att hela trädstammar ska räknas med ett relaskop, då träden skymmer varandra blir det för lite. Skogstillväxten fås först vid slutavverkning.

 2. Hans Högberg skriver:

  Vilken källa har du för detta? Ditt påstående strider mot all beprövad erfarenhet och dessutom mot de rikstäckande objektiva mätningar som riksskogstaxeringen genomför sedan 1923. Väldigt höga virkesförråd i Sverige kan ligga på runt 1000 m3sk per ha (ca 800 m3 under bark). Enstaka extremfall uppnår runt 1500 m3sk per hektar.

 3. Lisa skriver:

  Så intressant att ni vet mycket fakta ☺️🧐😟🥳

 4. Anders Westergren skriver:

  Mycket lovvärt med dessa mikroskogar. Inte minst för att människor, rent psykologiskt, nog behöver ha någon form av natur och vegetation i sin närhet i dessa urbana miljöer.
  Förhoppningsvis satsar man då mest på trädslag som av naturen förekommer på platsen, helst flera arter, både löv- o. barrträd.

 5. Anders Westergren skriver:

  Vad gäller mängden kubikmeter som kan finnas på ett hektar:
  550 kubilmeter/hektar har jag upplevt att det blivit vid slutavverkning (tät granskog, Skåne.)
  I en del granskogar i bergstrakter i Mellaneuropa står det 1000 m3/hektar.
  Obs. dessa siffror gäller ”gagnvirket” (timmer, massaved etc.).

 6. Bebi Peggy skriver:

  Där jag bor tycks melodin vara tvärtom när det gäller skog. Där avverkar man stora mängder skog. I över en veckas tid har jag i samband med att jag varit ute och promenerat hör det förhatliga ljudet av motorsågar. Och folk som går i skogen säger att där snart inte finns ett enda träd.