Vardags

Fler borde äta vildsvin

I Sverige finns 300 tusen vildsvin.
Vildsvin gör mycket skada.
Vildsvin bökar i jorden
när de letar efter mat.
De skadar odlingar på åkrar.
De skadar skogen.
Det händer också
många olyckor
med vildsvin i trafiken.

Myndigheten Naturvårdsverket
vill att skadorna från
vildsvin ska minska.

Då måste det bli färre vildsvin.
Ett sätt är att jaga fler vildsvin.

Fler måste bli intresserade
av att jaga vildsvin.
Naturvårdsverket tror att
fler vill jaga
om det går att sälja köttet.
Därför föreslår de att
skolor och sjukhus börjar
servera kött från vildsvin
Då skulle fler vara
intresserade av att köpa kött
från vildsvin.

8 SIDOR/TT


13 augusti 2020