Vardags

Barn spelar fotboll på en grusplan på en skolgård. Det var kar kyligt. De har vanliga kläder och jackor på sig.

Fotboll på en rast. Foto: TT

Svårt för unga att träna

Det är viktigt att unga
rör sig och tränar.
Då mår de bättre,
lär sig bättre och orkar mer.
Det har massor av forskning visat.

Men ändå är det många unga
i Sverige som rör
sig för lite.
Experterna på FN säger
att unga ska rör sig
en timme om dagen.
Det flesta unga i Sverige
gör inte det.
Det är en anledning till att
fler och fler unga mår dåligt.

Men många unga vill röra sig mer.
De säger att det är för svårt att göra det.
Det visar en ny undersökning
som organisationen Bris har gjort.
Bris arbetar för att barn
ska ha det bättre.

De unga i undersökningen säger
att det är är problem när de vill
träna eller röra på sig.
Skolgårdarna är för små.
Lekplatserna är så säkra att de är tråkiga.
I idrottslagen får bara de bästa vara med.
Och det kostar mycket pengar.

– Men det är inte de ungas fel.
Det beror delvis på att unga
inte får vara med och bestämma,
säger Magnus Jägerskog i Bris.

Bris tycker att vuxna
oftare ska lyssna på de unga.
Det kan vara när de när de ska bygga
en ny skola eller förändrar i städerna.

– Det är svårt att be unga gå ut
och röra på sig om det inte finns
någon plats dit de kan gå.
Det är dåligt man struntar
i de städerna planeras,
säger Emma Bennwik på Bris.

Bengt Fredrikson


20 november 2020